“Corporate Culture,”…did you say culture?

SHARE
,

Corporate Culture

Door Bertrand Launay, Chief Revenue Officer bij Prodware.

“De snelle digitaal gedreven omgeving van vandaag, de ongekende context van de afgelopen twee jaar en de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als het gaat om het aannemen van nieuw talent, hebben bedrijven gedwongen om een ​​nieuwe reeks waarden te omarmen die een dieper gevoel van empathie, vertrouwen en nederigheid creëren in de bedrijfscultuur”. Dit zegt zegt Bertrand Launay, Chief Revenue Officer bij Prodware. Deze nieuwe managementprincipes zijn essentieel als we de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Maar ze zijn ook belangrijk als we een ​​meer ethische en inclusieve aanpak willen bevorderen, overwegingen die zeer relevant zijn voor Bertrand Launay, Chief Revenue Officer bij Prodware.

Empathie boven autoriteit

In een rapport uit 2018, gepubliceerd door Business Solver over Empathy at Work, vond 96% van de ondervraagde werknemers empathie essentieel. Ironisch genoeg was 92% van mening dat hun werkgevers die specifieke ethische waarde niet waarderen. Deze cijfers onderstrepen een belangrijke paradigmaverschuiving binnen bedrijven. Ze laten ook zien dat medewerkers nieuwe verwachtingen hebben die om meer respect en erkenning vragen en om meer betrokkenheid bij het besluitvormingsproces. Het lijkt erop dat de dagen van top-down management, waar managers het denkwerk deden en medewerkers de taken uitvoerden, voorbij zijn.

Samenwerken als team

Empathie tonen op het werk betekent vooral kunnen samenwerken als een team of groep en afstand kunnen nemen van organisatorische silo’s om de voordelen van een horizontale organisatiestructuur te benutten. Het betekent ook bereid zijn om geen oordeel te vellen en je open te stellen voor anderen. Het betekent bereid zijn te accepteren dat men niet alwetend is en dat het ontketenen van de kracht van velen door het concept van collectieve intelligentie superieur is aan iemands individuele beslissing, zelfs als die beslissing uitstekend blijkt te zijn. Het verkennen van deze nieuwe managementprincipes impliceert het aannemen van een authentieke en sterke ‘feedback’-cultuur. Alle meningen verdienen het om gehoord en gedeeld te worden om een ​​cultuur van innovatie en wendbaarheid te bevorderen en zo groei en waarde te creëren.

Ethiek die bijdraagt ​​aan de klantervaring

De impact van een ethische benadering van zakendoen is gemeten in verschillende publicaties, zoals de LRN Benchmark of Ethical Culture. Uit dit onderzoek onder duizenden werknemers blijkt dat bedrijven met de sterkste ethische culturen 40% beter presteren dan anderen. Deze ethische kwaliteiten zijn door de hele organisatie te zien: loyaliteit van medewerkers waarbij medewerkers op hun beurt ambassadeurs van het bedrijf worden; teams die creatief blijken te zijn en zich gemakkelijk aanpassen aan veranderingen; meer groei terwijl ook de aantrekkelijkheid van het bedrijf en de klanttevredenheid toenemen.

Feedbackcultuur

Ook dit laatste punt is sterk geëvolueerd. De uitdagingen op het gebied van ethiek en het broeikaseffect waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, zorgen ervoor dat consumenten hun koopgedrag en -verwachtingen radicaal veranderen. Een feedbackcultuur is dus echt belangrijk en niet alleen om de tevredenheid van uw medewerkers te meten, maar is nu ook de ‘naam van het spel’ voor klanten. Uw klanten bereiken, hun behoeften en verwachtingen begrijpen of er zelfs op anticiperen, is nu een ‘must’ voor bedrijven die nieuwe en innovatieve producten en diensten willen leveren. Ook hier staat digitale transformatie centraal bij het online verzamelen van feedback van consumenten via de verschillende social mediakanalen.

Risico’s nemen – leren om vooruit te komen

Hoe koester en promoot je een bedrijfscultuur die is opgebouwd rond ethiek en empathie? Om te beginnen, accepteren dat mensen fouten maken en dat falen onderdeel is van het leerproces. Vroeger was het gebruikelijk om bij een tegenslag met de vinger naar iemand te wijzen en diegene de schuld te geven. En dat leidde ertoe dat medewerkers dachten dat initiatief tonen gevaarlijk kon zijn. Maar nu is het een heel ander balspel en het nemen van risico’s, het aanmoedigen van het nemen van risico’s, is de weg vooruit. En dat betekent dat je mislukte pogingen moet accepteren en ervan moet leren – het motto ‘als je eerst niet slaagt, probeer het dan en probeer het opnieuw’, om de boodschap naar buiten te brengen. Maar het idee omarmen dat je van je fouten leert, is wat de weg vrijmaakt voor deze nieuwe mentaliteit en het schuldspel vermijdt. Bovendien is het kiezen om niemand de schuld te geven van welke fout dan ook, ook een manier om de echte oorzaak van het probleem te achterhalen.

Nieuwe managementprincipes

De bedrijfscultuur moet het nemen van risico’s bevorderen en wat psychologen cognitieve flexibiliteit noemen, het vermogen om constant te leren en de eigen zekerheden in twijfel te trekken, open te staan ​​voor verandering en aanpassingsvermogen in alle omstandigheden. Dus deze nieuwe managementprincipes, die voortdurend in beweging zijn, zijn nodig is om tegemoet te komen aan de extreem snelle en volatiele markten. Concurrenten of start-ups kunnen op elk moment ontstaan ​​met nieuwe bedrijfsmodellen en daarom zijn leren en wendbaarheid fundamentele pijlers geworden voor de ontwikkeling en groei van bedrijven.

Corporate Culture in beeld

Dus uiteindelijk moet de betekenis van “cultuur” in de uitdrukking “Bedrijfscultuur” als zodanig worden gewaardeerd. Voorheen was de enige prioriteit en bestaansreden van bedrijven het tevreden houden van hun aandeelhouders. Nu Corporate Culture in beeld is, is winst maken nog steeds belangrijk, maar het moet nu betekenis en doel hebben. Bedrijven creëren financiële en economische waarde, maar zullen voortaan ook maatschappelijke waarde moeten creëren. Door de waarden die een bedrijf stelt en uitdraagt, wordt het feitelijk een echte sociale bijdrager met verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Zowel intern als buiten de organisatie, d.w.z. voor haar medewerkers en partners, bestaat de rol van een bedrijf nu ook uit het creëren en waarderen van algemeen welzijn. Dus, naast haar producten of diensten, zijn waarden belangrijk en kunnen ze zelfs educatief zijn, een bron van inspiratie en mensen samenbrengen.

Bedrijfscultuur

Dus de term ‘Bedrijfscultuur’ is niet zomaar een van die modewoorden, maar iets dat blijft veranderen. Het moet zich voeden met de cultuur van zijn talenten in plaats van te proberen ze op te laten gaan in een opgelegde versie ervan. Want dat zou betekenen dat we moeten proberen de verschillen weg te werken, af te schaffen wat hen belemmert om te kunnen bijdragen. Dus wat er moet gebeuren is precies het tegenovergestelde, namelijk de bedrijfscultuur laten groeien door de cultuur van alle talenten van een bedrijf te aggregeren en te voeden in een soort syncretische spree waar empathie, ethiek, openheid, bereidheid om te leren, vertrouwen en transparantie vormt het sociale weefsel van de innovatieve bedrijven van morgen.															

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN