De invoering van de CSRD

SHARE
,

CSDR

In april heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen waardoor veel Nederlandse bedrijven aan de slag moeten met nieuwe regels met betrekking tot duurzaamheidsrapportages. Maar wat houdt dit voorstel precies in? Zijn er ook gevolgen voor het MKB? Welke acties moet je dan op korte termijn nemen? In dit blog geven wij meer duidelijkheid over het voorstel en hoe de juiste BI oplossing je hierbij kan ondersteunen.

Opvolging NFDR

De CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en moet bijdragen aan het Parijse klimaatakkoord. De CSRD is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Het verplicht in eerste instantie de grote bedrijven (vanaf 500 medewerkers) om te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en ook ben je straks verplicht om deze informatie te laat toetsen door een accountant. In een latere fase zal ook de beursgenoteerde MKB-er aan de nieuwe voorschriften moeten voldoen. De CSRD gaat voor veel meer bedrijven gelden dan bij de NFDR en zal veel strenger voorschrijven hoe je moet rapporteren over zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit.

CSRD voor transparante en vergelijkbare data

Door de invoering van de CSRD wordt het aantal bedrijven dat moet rapporteren sterk uitgebreid. Het doel van de CSRD is dat informatie over duurzaamheid transparant en vergelijkbaar wordt. Het voorstel vereist dat je als bedrijf gaat rapporteren over zaken als CO2-uitstoot, sociaal kapitaal maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten.

Ketenpartners versnellen invoering MKB

Het voorstel wordt, zoals het nu lijkt, in drie fases ingevoerd. Grote bedrijven moeten uiterlijk begin 2023 aan de rapportage verplichtingen voldoen. Dat lijkt nog ver weg maar het is verstandig om een begin te maken met het opstellen of updaten van je duurzaamheidsstrategie, die ten grondslag ligt aan de rapportage. Ook zul je zo snel mogelijk moeten kijken naar het inrichten van je processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van je data. Hoewel het MKB segment later aan de beurt is, is de kans groot dat zij door ketenwerking eerder te maken krijgen met de CSRD. De grote bedrijven zullen namelijk ook strengere eisen stellen aan hun leveranciers.

Rapporteren op vier niveaus

Globaal kun je vier niveaus onderscheiden waarop je moet gaan rapporteren:

  1. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe, zaken waar je invloed op hebt en die relevant zijn voor jouw organisatie:
  • materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor je bedrijf, zoals grondstoffen schaarste, extreem weer en transitierisico’s;
  • ecologische en sociale materiële impact op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
  1. Het meten van langetermijndoelstellingen met betrekking tot de thema’s die voortkomen uit de materialiteitsanalyse;
  2. Het meten van immateriële zaken, niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal;
  3. Verplichte externe accountantscontrole.

Duurzaamheidsrapportages met Power BI

Hoe kun je als bedrijf omgaan met de nieuwe duurzaamheidsregels en rapportagevoorschriften? Mede door de invoering van de CSRD worden data rondom duurzaamheid steeds belangrijker om je strategie en bedrijfsactiviteiten te onderbouwen en bij te sturen. Rapportages over duurzaamheid zijn steeds meer een waarde bepalende factor. Met Microsoft Power BI kun je data optimaal visualiseren en beschikbaar stellen wanneer je het nodig hebt.

Een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je rapportages in Power BI maakt:

  • Zorg voor eenvoudige en volledige rapportages zodat je altijd beschikt over actuele informatie.
  • Zorg voor een goede datastructuur en werk bij voorkeur met dashboards die de data automatisch uit de databases inlezen.
  • Zorg voor flexibiliteit en houdt rekening met nieuwe eisen voor rapportages.
  • Denk vast na over vervolgacties

Wil je weten wat Business Intelligence voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op of kijk op onze websites www.prodware.nl of www.powerplatform.prodware.nl

 

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN