Smart Maintenance, hoe benut u de kansen?

SHARE
,

“Lift met 14 mensen valt 7 verdiepingen naar beneden.” Oorzaak: een falende elektromotor. “Steeds meer branden door zonnepanelen: experts slaan alarm.” Oorzaak: oververhitting van defecte zonnecel of omvormer. “RIVM: ageing belangrijk (mede)oorzaak van gevaarlijke stoffen.” Zomaar een paar voorbeelden van titels bij nieuwsberichten die ik in de afgelopen periode voorbij heb zien komen waarin falende installaties centraal staan. Zijn dit onverwachte gebeurtenissen? Zouden er geen signalen zijn geweest aan de hand waarvan mogelijk falen voorspeld had kunnen worden? Wat kan Smart Maintenance hierin betekenen?

Het RIVM analyseerde in 2018 twaalf incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland. Opvallend was dat in 30 procent van de gevallen sprake was van ‘ageing’, veroudering van installaties. Veroudering van installaties gaat niet alleen over leeftijd en bedrijfstijd van de installatie, maar vooral ook over inzicht in de conditie van een installatie en hoe deze door de tijd heen verandert. Het is dus essentieel om vroegtijdig kennis te hebben van het verouderingsproces. Technologie kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

Van periodiek naar voorspellend onderhoud
Technologische ontwikkelingen, zoals het Internet of Things (IoT), zorgen ervoor dat we steeds beter in staat zijn om data te verzamelen van technische installaties over onder andere gebruik, belasting en conditie. Sensortechnologie met IoT-connectiviteit blijft zich verder ontwikkelen en wordt in steeds meer apparaten en installaties verwerkt. Alles wordt aangesloten op het internet om informatie te verzamelen. Bij nieuwe installaties is dit meegenomen in het ontwerp. Voor oudere installaties bestaan mogelijkheden om aanvullend sensoren te installeren. Combineer je dit met Artificial Intelligence (AI) dan wordt het bijvoorbeeld mogelijk om aan de hand van trends in verzamelde data een voorspelling te doen of via connected Field Service automatisch actie te ondernemen. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk voor bedrijven om stappen voorwaarts te zetten in de transitie naar “everything as a service”: van reactief naar proactief, van periodiek onderhoud naar conditie-gebaseerd onderhoud, of zelfs naar voorspellend onderhoud.

De waarde van voorspellend onderhoud
Over voorspellend onderhoud wordt niet alleen maar gesproken, het laat inmiddels ook concrete resultaten zien, zoals sterke verbetering in uptime, langere levensduur van assets, verhoogde veiligheid voor mensen en omgeving en verlaging van de onderhoudskosten. Zo is bijvoorbeeld ProRail in staat om 80% van de failures van een bepaalde groep switches te voorspellen, wat ertoe heeft geleid dat het percentage treinen dat op planning rijdt verhoogd is van 89,9% naar 92,9%.

Innovatie is dichterbij dan u denkt
Smart Maintenance ligt tegenwoordig binnen handbereik van elke organisatie, maar hoe benut je de kansen? De meeste service organisaties zijn het erover eens dat Smart Maintenance, IoT en AI veel potentie hebben. Veel organisaties vinden het echter lastig om te starten, of weten niet goed hoe door te pakken.

Advies
Het advies is om niet klakkeloos te beginnen met de techniek, zoals de installatie van sensoren. Bepaal eerst waar de meeste toegevoegde waarde te behalen is. Breng hiertoe de verschillende disciplines samen, business en IT, en vergeet hierbij de monteurs niet. Zij bezitten namelijk de meest waardevolle kennis over faalmechanismen. Waarom gaan bepaalde onderdelen stuk? Is dit voorspelbaar? Welke eigenschappen van onderdelen kun je het beste meten? Welke assets zijn geschikt om sensoren te plaatsen? Zet vervolgens een visie uit, denk groot, maar begin pragmatisch met kleine experimenten. Kies de asset waar naar verwachting de meeste winst te behalen is. Werk in kort-cyclische iteraties en betrek klanten om problemen met ontbrekende of onnauwkeurige data snel aan het licht te brengen en bij te sturen. Laat binnen 6 maanden concrete resultaten zien. Ga van daaruit verder met het volgende experiment. Voer meerdere experimenten uit op verschillende assets binnen uw organisatie. Het opstellen van businesscases voor verschillende assets stelt u in staat de juiste keuzes te maken. Gebruik de opgedane kennis en ervaring om te komen tot een gedegen plan voor opschaling. Een aanpak met korte sprints en veel “minimum viable products”, waarbij toegevoegde waarde centraal staat, vergroot de kans om Smart Maintenance succesvol in de praktijk te brengen.

Meer weten?
Wilt u hierover verder praten? Neem gerust contact met mij via 0643065385 of stuur mij een mail: irmgard.doremans@prodware.nl. Ik ga graag met u in gesprek over de toegevoegde waarde van Smart Maintenance in uw organisatie en vertel graag over de mogelijkheden van nieuwe technologieën, zoals IoT en AI. Samen met mijn collega’s van Prodware help ik u graag de volgende stap te zetten en te experimenteren in de wereld van Smart Maintenance, voorspellend onderhoud en connected Field Service.

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN