Naleving van EU wetgeving binnen een wereldwijde distributieketen

SHARE
,

Wereldwijde distributieketen

De distributiesector, een fel concurrerende markt waar marges laag zijn, laat weinig ruimte voor fouten. Naleving van de laatste standaarden en EU-wetgeving lijkt een belangrijk concurrentievoordeel op te leveren voor bedrijven die te maken hebben met stilstaande voorraden. Het kan ook gezien worden als aanvullende garantie voor douane-procedures.

Veel distributeurs zijn nog onbekend met of weten niet duidelijk hoe te reageren op de dreigende veranderingen van de wetgeving van de Europese Unie en de HMRC over goederen die door de douane worden ontvangen bij de exploitatie van een wereldwijde distributieketen.

De wetgeving kan een directe invloed hebben op hun financiën. Aangezien de distributie industrie steeds concurrerender wordt, wordt het steeds belangrijker om de activiteiten te stroomlijnen om de kosten te verlagen.

Wijzigingen in EU-wetgeving die de wereldwijde distributieketen beïnvloeden

Het nieuwe douanewetboek van de Europese Unie (UCC) is van toepassing vanaf 1 mei 2016 en daarin is opgenomen dat goederenvervoer door EU-lidstaten gestandaardiseerd is. Hiermee wordt beoogd de veiligheid en de bescherming van de goederenstroom te verbeteren.

Voor degenen die zich niet aan de wet houden, kunnen beperkingen en financiële sancties opgelegd worden op goederen. Anderzijds kan concurrentievoordeel worden behaald door de juiste accreditatie tijdig op zijn plaats te hebben. Dit is waar bedrijfsmanagementsystemen zoals Microsoft Dynamics 365 helpen.

Afhankelijk van waar een bedrijf zich de toeleveringsketen bevindt, kan de AEO-vereiste van hun bedrijf verschillend zijn. Het doel is wel altijd het verzachten van risico’s en het stroomlijnen van de douaneprocessen door te garanderen dat aan de normen wordt voldaan. Dit kan worden beschouwd als een mogelijkheid om kostenbesparingen te realiseren.

De voordelen voor distributeurs die een erkende economische operator (AEO) status hebben

Authorized Economic Operator (AEO) status is een internationaal erkend kwaliteitsmerk dat aangeeft dat uw rol in de internationale supply chain veilig is en dat uw douanecontroles en -procedures efficiënt en conform zijn. Bedrijven met accreditatie krijgen eerder toegang tot enkele vereenvoudigde douaneprocedures en de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht om goederen door een ‘fast track’ te laten gaan door middel van verschillende HMRC veiligheids- en beveiligingsprocedures.

AEO-status wordt een belangrijke factor voor bedrijven die internationaal willen transacties

Naast de financiële gevolgen van het niet behalen van AEO-status zal dit ook leiden tot uitstelling in de vrijgave van goederen uit een douane-procedure. Daarom is het belangrijk dat degenen die betrokken zijn bij logistieke dienstverlening, zoals groothandelaars, fabrikanten, magazijnpersoneel enz. bekend zijn met de wetgeving en weten welke impact het op hen heeft terwijl ze werken met organisaties die geautoriseerd zijn voor de activiteiten van de douane.

Succesvol supply chain management omvat een verscheidenheid aan zorgen; sociaal, milieu en economisch. Er moet een balans gevonden worden tussen actoren en klanten in aspecten van inkoop, logistiek en productie.

Bedrijfsmanagementsoftware zoals Microsoft Dynamics 365 helpt u door uw processen te optimaliseren en uw audit trail met document management vast te leggen, zoals ontvangstbevestigingen, het volgen van goederen in beweging en het produceren van rapporten.

Distributeurs kunnen zo hun volledige productlevenscyclus traceren en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan procedures voor internationale handel binnen de wereldwijde distributieketen.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN