Uitdagingen voor sociale werkvoorzieningen

SHARE
,

Sociale werkvoorzieningen

Door industrialisatie en automatisering neemt de behoefte aan menskracht af. SW-bedrijven hebben steeds meer de uitdaging om, op een arbeidsmarkt met afnemende mogelijkheden en toenemende concurrentie van gezonde werkzoekenden, maatwerk te blijven leveren aan hun doelgroep. De Participatiewet schrijft sociale werkvoorzieningen voor om met minder middelen meer arbeidsgehandicapten aan passend werk helpen. Dit vraagt om een creatieve benadering.

Gevolgen van de Participatiewet voor de doelgroep

SW-bedrijven schaffen veelal het maatwerk af door creatief om te gaan met het begrip ‘passend werk’. Zo verhuren ze arbeidsgehandicapten aan bedrijven voor bijvoorbeeld inpakwerk, waarvoor moeilijk gezonde werknemers te vinden zijn. Volgens de sociale werkvoorzieningen is het werk passend, omdat iedereen het kan doen. Maar volgens de arbeidsgehandicapten zelf is het ‘bajeswerk’, wat afbreuk doet aan hun zelfrespect. Dit kan niet de bedoeling zijn van de Participatiewet.

Niet alleen de Participatiewet, ook de Wet Verbetering Poortwachter zet de relatie tussen arbeidsgehandicapten en de sociale werkvoorziening op scherp. Arbeidsgehandicapten zijn nu eenmaal vaker ziek dan andere werknemers. De Wet Verbetering Poortwachter maakt het moeilijk hier soepel mee om te gaan. Een hardvochtig verzuimbeleid roept spanningen op, waardoor sommige arbeidsgehandicapten zelfs binnen de sociale werkvoorziening niet meer kunnen functioneren. Dit kan niet de bedoeling zijn van de Wet Verbetering Poortwachter.

Gevolgen voor sociale werkvoorzieningen

De huidige omstandigheden vragen om een cultuuromslag. Om succes te blijven boeken, moet het SW-bedrijf ten eerste met minder middelen meer arbeidsgehandicapten aan passend werk helpen en ten tweede meer denken vanuit de doelgroep. Dat vraagt nogal wat.

De eerste stap is daarom dat het SW-bedrijf gaat functioneren als een commercieel uitzendbureau. Het is zaak om werkgevers actief te benaderen met de specifieke talenten van elke individuele arbeidsgehandicapte. Als werkgevers nauwkeuriger weten wat de arbeidsgehandicapten kunnen, zullen zij creatiever uitkijken naar passend werk. Voor maatwerk is niet zozeer geld nodig, als wel de juiste informatie. Wanneer de juiste informatie beschikbaar is, voor de juiste mensen, op het tijdstip dat zij het nodig hebben, kan veel efficiënter en effectiever gewerkt worden. Dit biedt een krachtig wapen tegen de strijd om met minder mensen hetzelfde of zelfs meer werk te doen.

De tweede stap is de doelgroep zelf invloed te geven binnen het SW-bedrijf. Hoeveel SW-bedrijven hebben niet een koffieautomaat staan met minuscule knopjes om de gewenste koffievariant te selecteren? Daar kan een slechtziende lastig mee overweg. Een beleidsmaker met gezonde ogen ziet zoiets niet. Alleen door de ervaringsdeskundigheid van de arbeidsgehandicapten zelf aan te boren, kan een SW-bedrijf kwaliteit leveren. Arbeidsgehandicapten kunnen bijvoorbeeld aangesteld worden als participatiecoach zodat zij kunnen meedenken over de detacheringsmogelijkheden van hun collega’s. Zo geeft het SW-bedrijf meteen ook een goed voorbeeld aan de markt.

Gevolgen voor de ICT-afdeling

Om kwalitatief goed werk als uitzendbureau te doen, heeft het SW-bedrijf ICT-oplossingen op maat nodig. Een gemiddeld SW-bedrijf heeft een klantenbestand van honderden tot duizenden arbeidsgehandicapten met elk hun eigen talenten, wensen en beperkingen. Die moeten elk gekoppeld worden aan één van de tientallen tot honderden werkgevers in het relatienetwerk van het SW-bedrijf, met ook elk hun eigen wensen en mogelijkheden.

Naast een actieve benadering van de markt is ook ontzorgen belangrijk. Werkgevers zijn huiverig voor de administratieve last die ze in huis halen. Ook daar moet het SW-uitzendbureau een overtuigend antwoord op hebben, wat weer hoge eisen aan de ICT-afdeling stelt.

Bent u benieuwd hoe ICT sociale werkvoorzieningen kan ondersteunen bij het overwinnen van de uitdagingen van de markt? Houd dan onze blog in de gaten.

Wilt u direct meer informatie of bespreekt u graag vrijblijvend uw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op

 

Dit artikel is ook gepubliceerd door DynamicsHUB, community voor Microsoft Dynamics gebruikers en partners.

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN