De moderne onderneming en de wereldeconomie | Microsoft Dynamics 365 for Operations

SHARE
,

Microsoft Dynamics 365 for Operations cloud

In deze blog over Microsoft Dynamics 365 for Operations (Dynamics AX in de cloud) zoomen we in op de moderne onderneming en de wereldeconomie. Met de toenemende internationalisering ontdekken veel ondernemingen de voordelen van een wereldwijde aanpak, zoals:

  • Vermindering van het risico van afhankelijkheid van één binnenland­se markt (en de daaruit voortvloeiende schom­melingen).
  • Verlenging van de levenscyclus van producten en diensten.
  • Voordeel behalen met krachtige valuta in andere markten.
  • Een gro­tere pool van arbeidskrachten.
  • De mogelijk­heid om uit te breiden naar nieuwe markten met een bewezen potentieel.

Een krachtige schakel in de keten

Voorbereid zijn op de wereldhandel heeft zelfs invloed op bedrijven die zich richten op de binnenlandse markt en die nog geen buiten­landse activiteiten hebben, maar wel een be­voorradingsketen die actief is op buitenlandse markten. Wat vaak ontbreekt, zijn systemen en pro­cessen om een krachtige schakel in die keten te worden.

Toename van de vraag naar de cloud

De laatste jaren is er een snelle toename van de vraag naar de cloud ontstaan als gevolg van klanten die een bedrijfsmanagementsys­teem willen implementeren. Volgens een onderzoek door Computer Pro­file is het aantal bedrijfsvestigingen dat soft­ware-oplossingen in abonnementsvorm uit de cloud afneemt de afgelopen zes jaar zelfs meer dan vervijfvoudigd. Het is begrijpelijk waarom; met voordelen zoals automatische updates, kosteneffectiviteit en de mogelijk­heid tot schaalbaarheid kunnen oplossingen gemakkelijk aangepast worden aan de veran­derde behoeften van de markt.

Whitepaper Microsoft Dynamics 365 for Operations

Cloud first, mobile first

Ook het gebruik van grootschalige cloud-in­frastructuren en van Microsoft Azure groeit. Microsoft neemt het voortouw met software op basis van een ‘cloud first, mobile first’-be­nadering. Satya Nadella, CEO van Microsoft zegt: “In deze cloud first, mobile first-wereld is Microsoft er absoluut op gericht om men­sen meer te kunnen laten doen; waar ze maar willen en op welk apparaat dan ook”.

Azure als cloud platform

Met behulp van Azure als cloud-platform voor Microsoft Dynamics 365 wordt een breed scala aan diensten mogelijk. Met de Dy­namics 365-functionaliteiten op Azure gebaseerd, kunt u innovatieve technologieën inzetten, zoals machine learning en mogelijkheden ten aanzien van het Internet of Things (IoT).

De Microsoft toolkit

Microsoft clouddiensten hebben o.a. Office 365, Cortana Analytics en Power BI in hun toolkit. Ingebouwde intelligentie in Microsoft Dynamics 365 betekent dat geen enkele applicatie een eiland op zichzelf is. U hoeft bijvoorbeeld niet weg te navigeren van uw Dynamics 365 for Operations app om bij uw BI-dashboard te komen en kan data met meer gemak verspreiden in de organisatie.

Lifecycle Services (LCS)

LCS in Microsoft Dynamics 365 for Operations is het virtuele kantoor in Azure waarin iedereen samenwerkt om uw software-oplossing optimaal te beheren. Een Forrester-onderzoek uit 2016 in opdracht van Microsoft liet zien hoe Microsoft Dynamics 365 for Operations (Dynamics AX in de cloud) de za­kelijke performance heeft verbeterd. Dit resul­teerde in een kostenbesparing met Microsoft’s ALM – Lifecycle Services (LCS).

LCS leverde:

  • Een daling in implementatietijd met 30%
  • Een aanzienlijke vermindering van de OPEX-kosten (bijna €600K)
  • Een grote tijdsbesparing bij het IT-personeel, zodat deze zich op inno­vaties kunnen concentreren.

Meer informatie

Is uw IT-omgeving klaar voor de wereld van vandaag?

Download hier de volledige whitepaper over Microsoft Dynamics 365 for Operations of ga naar onze Microsoft Dynamics 365 website.

Wilt u graag een professional spreken?

Neem contact met ons op

 

Dit artikel is ook gepubliceerd door DynamicsHUB, community voor Microsoft Dynamics gebruikers en partners.

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN