How to: Het veld ‘Soort’ gebruiken voor niet-voorraad service-artikelen in NAV

SHARE
,

Service-artikelen NAV 2017

Volgens veel analisten is een nieuw tijdperk aangebroken en bevinden we ons in de informatiemaatschappij of de diensteneconomie. In een eerdere blog hebben we al gesproken over de voortdurende samenvoeging van de product- en servicewereld, ofwel; ‘Alles-as-a-Service’. Businessmodellen passen zich hierop aan en zo uiteraard ook de software-oplossingen die deze modellen ondersteunen. In deze blog geven we uitleg over de toepassing van een van de minst bekende functies in Microsoft Dynamics NAV, het veld ‘Soort’ op de artikelkaart voor niet-voorraad service-artikelen.

Wat is het veld ‘Soort’?

Het veld ‘Soort’ is pas sinds Dynamics NAV 2017 standaard op de artikelkaart aanwezig. Met het veld kunt u een artikel identificeren als een service-artikel. Een service-artikel kan worden gekocht en verkocht, maar kan niet worden gebruikt in elke andere voorraadverwijzing, zoals productieorders of artikeldagboeken.

Enkele andere interessante eigenschappen van een service-artikel zijn:

 • Artikelposten worden gemaakt, maar ze hebben geen voorraadwaarde.
 • U kunt een service-artikel inkopen.
 • U kunt een service-artikel versturen op een verkooporder.

Er zijn ook zaken die u niet kunt doen met een service-artikel:

 • Produceren via een productieorder.
 • Verbruik op een productieorder.
 • Gebruiken/registreren in een artikeljournaal.
 • Opnemen in de voorraadtelling.

Service-artikelen in Dynamics NAV

Hoe kunt u service-artikelen toepassen in NAV?

Inkopen van een resource

Met behulp van service-artikelen heeft u de mogelijkheid om een artikel in te richten voor een service die u herhaaldelijk wilt inkopen, zonder te hoeven verwijzen naar een grootboekrekening op een inkooporder. In het verleden vereiste dit maatwerk in de inkoopmodule, zodat u kon verwijzen naar een ‘bron’. Nu, met service-artikelen, is er geen maatwerk meer nodig. U kunt het artikel inrichten, identificeren als ‘SOORT = Service’ en zo gebruiken in uw inkooporders.

Makelaar Type verkoop

Als u bijvoorbeeld als een makelaar werkt, beschikt u technisch nooit over goederen. Afhankelijk van de accountingregels en -boekingen kunt u gebruikmaken van een service-artikel. Vanuit deze benadering heeft u nooit voorraadtransacties op een artikel. Het boeken c.q. registreren van kosten en opbrengsten dient geregeld te worden via de boekingsgroepinstellingen.

Vracht-/transportkosten

Een ander voorbeeld bevindt zich binnen de transportsector. Vaak wordt bij ‘Drop shipment’ gebruik gemaakt van vracht-/transportkosten op zowel de verkoop- als inkooporder. U kunt hier een service-artikel voor gebruiken om de vracht/transportkosten op de verkooporder te plaatsen. Deze zal dan de vracht-/transportkosten doorzetten naar de inkooporder. Dit voorkomt veel hoofdpijn en handelingen omdat de kosten niet meer handmatig op de orders moeten worden geplaatst middels een grootboekrekening.

Extra tips & tricks

 • Het artikeljournaal bevat de kosteninformatie in het veld niet-voorraadartikel.
 • Van service-artikelen kunt u de leveringen niet traceren.
 • Er is geen mogelijkheid om service-artikelen af te boeken van voorraad of in een productieorder.
 • De inkoopkosten worden geboekt op de inkoopgrootboekrekening, zoals gedefinieerd in de boekingsinstellingen. Let hierbij op dat dit niet via de voorraadinkoop grootboekrekening verloopt. Er is namelijk geen grootboekrekening om de boeking te vereffenen naar de voorraad, zoals gebruikelijk is bij de inkoop van fysieke artikelen.
 • De verkoop van een service-artikel toont opbrengsten, maar u heeft geen kosten van de verkoopboeking (dit omdat het geen voorraadkosten heeft – het is geen fysiek artikel).
 • Advies is om een separate boekingsgroep te creëren voor niet-voorraadartikelen om bovenstaande problemen te voorkomen.

Wilt u meer weten over de service-economie of over Dynamics NAV 2017? Neem contact met ons op.

Dit artikel is ook gepubliceerd door DynamicsHUB, community voor Microsoft Dynamics gebruikers en partners.

Factsheet What's New NAV 2017?

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN