What’s new Dynamics 365 Finance and Operations 2020 release wave 1

SHARE
,

Begin dit jaar werd het Dynamics 365 release plan bekend voor de 2020 wave 1 met daarin alle nieuwe functionaliteiten die tussen april en september uitgebracht gaan worden in het Microsoft D365 applicatie landschap. Ook voor Finance and Operations staan weer mooie ontwikkelingen op de rol, waaruit wel blijkt dat het cloud concept met continous updates veel waarde blijft bieden aan onze D365 F&O klanten. Laten we wat hoogtepunten langs lopen.

Onderhoud machines

Recent heeft Microsoft Finance and Operations uitgebreid met een module om het onderhoud van machines te managen. In wave 1 wordt deze onderhoudsmodule geïntegreerd met de vaste activa module. Daarbij wordt de financiele impact tijdens de onderhoudsperiode van een vast activum terug vertaald naar de vaste activa module. Ook komt nu de grafische weergave met een Gantt diagram, die al bekend is bij productie, beschikbaar voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden.

Later dit jaar wordt het ook mogelijk om bij het roosteren van productiewerk rekening te houden met gepland onderhoud. Een lang gekoesterde wens van planners.

Productietaken op de werkvloer

Met het toevoegen van een geïntegreerde werkvloer oplossing voor productiebedrijven enkele jaren geleden, maakte Microsoft duidelijk dat gebruikersvriendelijkheid en mobiliteit hoog in het vaandel staan. De huidige oplossing biedt basisfunctionaliteit voor operators om hun werk te zien en daar activiteiten op terug te melden. Het is goed om te zien dat nu verder geïnvesteerd wordt in deze oplossing door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Een belangrijke om te noemen is de mogelijkheid om palletlabels af te drukken voor het gereedgemelde product.

Klantportaal

Dat gebruiksvriendelijke toegankelijkheid niet alleen voor de eigen medewerker geldt, blijkt wel uit het klantportaal. Dit portaal biedt de mogelijkheid om klanten toegang te geven tot contactinformatie offertes, orders en facturen.

Magazijnbeheer

Het huidige magazijnbeheer in Finance and Operations is een geweldige oplossing om de volledige interne logistiek te kunnen beheren door werk te laten uitvoeren middels mobiele apparaten. Steeds meer klanten zien de meerwaarde hiervan in en nemen deze module in gebruik. De basisoplossing waar enkele jaren geleden de eerste stappen mee gezet zijn, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen module. Toch blijven er nog veel wensen over en het is enorm goed om te zien dat Microsoft hier nog volop in blijft investeren door in deze wave weer heel veel functionaliteiten toe te voegen.

Nog meer verbeteringen

Er zijn ook veel minder grote verbeteringen, die niettemin heel prettig zijn. Zo wordt het mogelijk een certificaat van oorsprong vast te leggen. De drempelwaardes bij toeslagen die aan verkoopkant in te richten zijn, komen ook aan inkoopkant beschikbaar. Bovendien kunnen toeslagen nu verschillen per vestiging en magazijn. En lang beloofd, maar nu beschikbaar. Het wordt mogelijk om voor gevaarlijke stoffen wettelijk vereiste gegevens vast te leggen. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden op het CMR document.

Met deze wave wordt maar weer aangetoond dat Finance and Operations een toekomstbestendige oplossing is. Meer weten over de 2020 Wave 1? Houd onze blogsite in de gaten. Wij plaatsen de komende tijd regelmatig nieuwe blogs.

Geef een reactie

PASSWORD RESET

LOG IN