Home Privacystatement

Privacystatement

De volgende onderwerpen komen in deze Privacystatement aan bod:

Wie zijn wij?
Welke persoonsgegevens verzamelen we, hoe en waarom?
Opslag en beveiliging
Marketing
Het delen van uw informatie
Uw rechten
Overdracht van uw informatie aan derde landen en internationale organisaties
Cookies
Externe websites
Aanpassingen van deze privacystatement
Contact

Wie zijn wij?

Prodware Nederland B.V., gevestigd aan Van Voordenpark 1A 5301 KP Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende websites en applicaties behoren tot Prodware Nederland B.V.:

Prodware.nl
blog.prodware.nl/
www.microsoft-dynamics-365.nl/
microsoft-365.nl/
www.prodware-crm.nl www.cloud-adjust.com/nl www.prodware-as.nl
www.jobsatprodware.nl
www.mijnerpkiezen.nl
www.mijncrmkiezen.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, met welke reden, op welke manier?

Prodware Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals uw IP-adres, bezochte pagina’s en de URL die bezocht wordt voor en na het bezoeken van onze website.
 • Statistieken van de website, zoals de meest bezochte pagina’s en de frequentie van het bezoek.

Prodware Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om contact met u op te kunnen nemen per telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over onze diensten en producten.
 • Prodware Nederland B.V. analyseert uw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

We verzamelen uw persoonsgegevens via de volgende bronnen:

 • Online formulieren
 • Aanvragen
 • Downloads
 • Nieuwsbrieven
 • Quick scan
 • ERP-analyse
 • CRM-analyse
 • Contact per e-mail of telefoon

Opslag en beveiliging

Prodware Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via DPO@prodware.nl.

Marketing

Als u zich online registreert, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden. We gebruiken uw gegevens om u informatie te verschaffen over producten en diensten van ons en onze partners. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen of om uw feedback te ontvangen.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door het volgen van de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

Het delen van uw informatie

Prodware Nederland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij  verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prodware Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het betreft hierbij de volgende bedrijven:

 1. Affiliates, serviceproviders of vertrouwenspersonen.
 2. Aandeelhouders of bedrijven die overgenomen worden door Prodware Nederland B.V.
 3. Alle bedrijven binnen de Prodware Group
 4. In uitzonderlijke gevallen delen we persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde bedrijven, zodat ze informatie kunnen verstrekken over producten en services gerelateerd aan uw IT-oplossingen.
 5. Indien wettelijk noodzakelijk, zijn we verplicht om klantgegevens te delen met de betrokken autoriteiten.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodware Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, op te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar DPO@prodware.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Prodware Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Overdracht van uw informatie aan landen buiten de EU en internationale organisaties

Voor het overbrengen van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie, zorgen we dat het desbetreffende land of bedrijf een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteert.

Als u niet wenst dat uw gegevens worden gedeeld met een land buiten de Europese Unie, deel deze gegevens dan niet via deze onze websites of via e-mail. Door het delen van uw gegevens, gaat u ermee akkoord dat deze gedeeld worden buiten de Europese Unie.

Cookies

U kunt hier  meer lezen over hoe we cookies gebruiken

Andere websites

Als u op een link klinkt van onze website naar een andere website, is deze privacystatement niet meer van toepassing. We zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens op externe websites.

Aanpassingen van deze Privacystatement

Deze Privacystatement wordt regelmatig aangepast. Aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd en kunnen hier op elk moment geraadpleegd worden.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze privacystatement of over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen: DPO@prodware.nl

Voor het laatst aangepast op 15 mei 2018

PASSWORD RESET

LOG IN